مجله جمعیت- اخبار نشریه
مادر آمار ۱۳۹۹ منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر، گزیده‌ای از آمارهای مربوط به مادران در ایران با عنوان مادر...آمار۱۳۹۹ به صورت الکترونیکی در وبگاه دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال منتشر شد. این گزارش که برای پنجمین سال متوالی ویژۀ روز مادر منتشر می‌شود، برپایۀ پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، پیمایش ملی ازدواج و طلاق و برخی گزارش‌های ملی و بین‌المللی، به تبیین چند موضوع جمعیتی مادران ایران می‌پردازد. شماره‌های قبلی این گزارش و سایر نشریات تبیینی دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور رامی‌توانید در اینجا ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله جمعیت:
http://populationmag.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب